Onko sinusta henkiseksi soturiksi?

Henkisessä Korkeakoulussa opetetaan tietoa ja tekniikoita, jotka tukevat yksilön henkistä kehitystä.
Koulutusohjelmaan kuuluu kolme jaksoa:

Peruskoulutusjakso kestää noin ½ v. (ti, ke ja to) ja sisältää menetelmiä ja henkisiä käsitteitä, jotka liittyvät parantamiseen eli healingiin, suojautumiseen, oman elämän luomiseen, menneiden asioiden selvittämiseen, muuntautumiseen sisäisesti ja ulkoisesti. Jakson aikana opitaan lukemaan mm. auroja, sekä käsitellään kehossa olemista, energiatyöskentelyä ja sielun tason kommunikointa ym.

Erikoistumisjaksot kestävät 2 x 3 kk (ti, ke/to). Ne kasvattavat oppilaan itsetuntemusta hänelle mielekkäällä lähestymistavalla. Aiheita ovat mm. liikunta, ravinto, taide, kirjallisuus, healing ja musiikki, joista valitaan 2. Perus- ja erikoistumisjaksoihin kuuluvat Meditaatio I osat 3&4, Meditaatio II, Healing I ja II ja Kundalini I –kurssit.

Intensiivijakso kestää noin 1 v. (ma, ti, ke/to) ja sisältää harjoituksia ja syventäviä luentoja mm. manifestoinnista, vauraudesta, healingista ja henkisestä soturiudesta. Henkisestä Korkeakoulusta valmistuttuaan oppilas saa todistuksen, joka oikeuttaa toimimaan henkisenä hoitajana ja tekemään itsenäisesti selvänäköisiä auralukemuksia.

Seuraava ohjelma alkaa toukokuussa ke 8.5.2019 klo 17.
Vaatimuksena suoritettu Meditaatio I –kurssin osat 1 & 2.
Haku ja haastatteluaika: huhtikuu 2019

Varaa aika haastatteluun!

Nousevan Auringon koulutusohjelmassa eli Henkisessä Korkeakoulussa opetetaan usealla eri koulutustasolla tietoja ja tekniikoita, jotka tukevat yksilön henkistä kehitystä.

Koulutusohjelma auttaa avautumaan henkisesti ja palauttamaan mieleen unohdetut henkiset kyvyt helposti, tehokkaasti ja yksinkertaisesti. Koulutus tapahtuu luentojen, esimerkkien, harjoitusten ja kokemisen muodossa.

Oppilaat tekevät viikottain selvänäköisiä lukemuksia, joissa opitaan lukemaan mm. auroja, chakroja ja menneitä elämiä. Tämä voimistaa henkisiä kykyjä ja auttaa etenemään henkisesti.

Lisäksi käsitellään mm. kehossa olemista, energiatyöskentelyä ja sielun eli hengen tason kommunikointia. Koulutuksen avulla jokaisella on mahdollisuus tulla omaksi parantajakseen ja selvänäkijäkseen ja halutessaan löytää oma ammatti auttajana ja henkisenä hoitajana.

Ohjelma alkaa noin ½ vuotta kestävällä peruskoulutusjaksolla. Päivät ovat ti, ke ja to. Se sisältää menetelmiä ja henkisiä käsitteitä, jotka liittyvät parantamiseen eli healingiin, suojautumiseen, oman elämän luomiseen, menneiden asioiden selvittämiseen, muuntautumiseen sisäisesti ja ulkoisesti, sekä paljon muuta.

Perusjakson jälkeen seuraa kaksi 3 kk kestävää erikoistumisjaksoa, jotka ohjaavat kohti yhä suurempaa henkistä avautumista ja kehittymistä. Erikoistumisjaksot kasvattavat oppilaan itsetuntemusta hänelle mielekkäällä lähestymistavalla.

Aiheita ovat mm. liikunta, ravinto, taide, kirjallisuus, healing ja musiikki. Perus- ja erikoistumisjaksoihin kuuluvat Meditaatio I osat 3&4, Meditaatio II, Healing I ja II ja Kundalini I –kurssit. Opiskelupäivät ovat ti ja ke/to.

Erikoistumisjaksoja seuraa noin vuoden kestävä intensiivijakso, jok asisältää harjoituksia ja syventäviä luentoja mm. manifestoinnista, vauraudesta, healingista ja henkisestä soturiudesta. Päivät ovat ma, ti ja ke/to.

Kaikkia tekniikoita ja käsitteitä opiskellaan ja harjoitellaan henkilökunnan valvonnassa ja suojatussa ja turvallisessa ympäristössä. Tietoa opitaan käyttämään jokapäiväisessä elämässä yksinkertaisella ja käytännöllisellä tavalla. Mottonamme onkin, että henkisyys on käytännöllisyyttä. Jos etsit jotain taianomaista tai mystistä, tämä ei ole oikea paikka.

Henkisestä Korkeakoulusta valmistuttuaan oppilas saa todistuksen, joka oikeuttaa toimimaan henkisenä hoitajana ja tekemään itsenäisesti selvänäköisiä auralukemuksia.

Nousevan Auringon Henkisen Korkeakoulun päämääränä on auttaa jokaista yksilöä oivaltamaan oma vapautensa ja vastuunsa luovana olentona ja elämään tervettä, vaurasta, onnellista ja tasapainoista elämää.

Tutustu myös oppilaiden omaan Horisontti-lehteen. Lehdessä on tarinoita, runoja ja oppilaiden omia kertomuksia henkisyydestä.